SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Ünvanı : ​Etsan Gıda Sanayi A.Ş (Apikoğlu)
Adresi: Tepeören Mh. Akdeniz Cd. No : 4 Tuzla / İstanbul Ünvanı : 
Telefon: (0216) 304 14 16
Fax: (0216) 304 16 42

1.2- ALICI :

Adı/Soyadı/Ünvanı : [[sozlesme.Alici_AdSoyad]]

Adresi                   : [[sozlesme.Fatura_Adres]]

Telefon                  : [[sozlesme.Fatura_TelefonGsm]]

Email                    : [[sozlesme.Alici_Email]]

 

MADDE 2-  SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait [[sozlesme.SiteDomain]] internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

“Alıcı”, “Satıcı ” ’nın isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. gibi, satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına ( eticaret sitesinde ) uygun şekilde “Satıcı” tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini, iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
 
[[sozlesme.SiteDomain]]  sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura, iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN /ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti, aşağıda belirtildiği gibidir. paket olarak satılan ürünlerin gramajları değişiklik gösterebilir. Bu ürünlere yazılan ürün gramajları takribidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Alıcı, bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararı tamamıyla karşılamayı ve bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul eder.


Alınan Ürün /Ürünler 
 

[[sozlesme.Siparis_Urunler]]

Ödeme Şekli                  : [[sozlesme.Odeme_Tipi]]

Teslim Adresi                 : [[sozlesme.Teslimat_Adres]]

Teslim Edilecek Kişi       : [[sozlesme.Alici_AdSoyad]]

İletişim Bilgileri               : [[sozlesme.Teslimat_TelefonGsm]]

Fatura Edilecek Kurum : [[sozlesme.Fatura_AdSoyadUnvan]]

Fatura Adresi                : [[sozlesme.Fatura_Adres]]

Fatura Tipi                     : [[sozlesme.Fatura_GonderimTipiUcreti]]

Kargo Firması               : [[sozlesme.KargoFirmasi]]

Kargo Ücreti                  : [[sozlesme.KargoUcreti]]
 

“Satıcı”, gerekli gördüğü durumlarda, “Alıcı” ’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. “Satıcı”, siparişte sorun tespit ettiği durumlarda, “Alıcı” ’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden “Alıcı” ’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. 
“Alıcı” ’nın bu süre zarfında, “Satıcı” ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde “Alıcı” ’dan herhangi bir cevap alınamazsa, “Satıcı”, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.


MADDE 4- SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER


Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan [[sozlesme.Tarih]] tarihidir. 
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. 

Mücbir sebebin devamı esnasında, tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
 


MADDE 5- SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri, mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler, [[sozlesme.SiteDomain]] den alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
5.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından [[sozlesme.SiteDomain]]  sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, tasarımdan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, yanlışlık ve fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak “Alıcı”, “Satıcı” ‘dan hak iddiasında bulunamaz. 
5.4. [[sozlesme.SiteDomain]] den, kredi kartı (Visa, Master Card), ya da, banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren 3 (Üç) iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır.
 

MADDE 6- ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 
6.1. “Alıcı”, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. “Alıcı”, sipariş vermekle birlikte, iş bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
6.3 “Alıcı”, [[sozlesme.SiteDomain]]  internet sitesinden, “Satıcı” ‘nın isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu ve bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. 
6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak “Alıcı”, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu [[sozlesme.SiteDomain]] adresinde yer alan  sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
6.5. “Alıcı”, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda, ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7- SİPARİŞ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

 
7.1. Sipariş: 
Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı, “Alıcı” tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler, “Satıcı” tarafından “Alıcı” ‘ya sözleşmede belirttiği telefon/ faks/ e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse “Alıcı” ‘dan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak, haklı bir nedenle, sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda, “Alıcı” hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilir, onay vermesi durumunda “Alıcı” ‘ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir, ya da “Alıcı” ‘nın arzusu ve seçimi doğrultusunda yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.
Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde, “Alıcı” bu durumdan haberdar edilerek, ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge, en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır. 

7.2. Ödeme: 
[[sozlesme.SiteDomain]] adresinde, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara havale yolu ile sipariş imkânları sunulmuştur. Havale ile ödemede, “Alıcı” kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa, ödemenin hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yapılırken “Gönderen Bilgileri” ‘nin “Fatura Bilgileri” ile aynı olması ve sipariş numarasının belirtilmesi gereklidir. “Gönderen Bilgileri” ‘nin “Fatura Bilgileri” ile farklı olması durumunda ise Havale ve/veya EFT’ nin açıklama kısmına fatura bilgilerindeki isim, soyisim ve sipariş numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

Ürünün tesliminden sonra, “Alıcı” ’ya ait kredi kartının, “Alıcı” ’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde, yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile, ilgili banka veya finans kuruluşunun, ürün bedelini “Satıcı” ’ya ödememesi halinde, “Alıcı” ’nın, kendisine gönderilen ürünlerin bedelini, “Satıcı” ’ya 3 (üç) iş günü içinde göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri “Alıcı” ’ya aittir.

“Alıcı”, kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri, bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin, Banka ve “Alıcı” arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8- SEVKİYAT VE TESLİMAT PROSEDÜRÜ

 
8.1. Sevkiyat:
Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler, “Alıcı” ’ya ulaştırılmak üzere, “Satıcı” ‘nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine teslim edilir.

8.2. Teslimat: 
Ürün/ürünler, satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile, “Alıcı” ‘nın adresine teslim edilecektir. Ürün / Ürünlerin kargoya teslim süresi, sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin yapılmasından itibaren 3 (Üç) iş günüdür. “Alıcı” ‘ya önceden, yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla, bu süre en fazla on (10) gün uzatılabilir. 

Ürünler, kargo şirketlerinin, adres teslimatı yapmadığı bölgelere, telefon ihbarlı olarak gönderilir. Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda, belirtilen teslimat süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı, “Alıcı”, “Satıcı” ‘ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.

Ürün, “Alıcı” ’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun, teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya “Alıcı” ’nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden, “Satıcı” sorumlu değildir. 

Ürün/ürünler, belirtilen günler içerisinde müşteriye ulaşmadıysa, teslimat problemleri, “Alıcı” tarafından müşteri hizmetlerine, info@apikoglu.com.tr e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.
Zarar görmüş paket durumunda, zarar görmüş paketler teslim alınmayarak, kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi, paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, “Alıcı” ‘nın, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı vardır. 

Paket, “Alıcı” tarafından teslim alındıktan sonra, kargo şirketinin, görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın “Alıcı” ’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda, “Alıcı” tarafından “Satıcı” müşteri hizmetlerine bildirilmelidir. 
 

MADDE 9- ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜR

06.03.2011 tarih 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinin 3/a nolu bendi gereği “Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.
06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinin 4 no’lu bendinde sayılan sözleşmeler/mal ve hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.
Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ve son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.
 

MADDE 10- GARANTİ

Ürünün üzerinde, orijinal ambalajı tam olarak korunduğu ve açılmadığı sürece ve etiketi üzerinde belirtili olan tavsiye edilen tüketim tarihi süresince ürün özelliklerini korumaktadır ve “Satıcı” ‘nın garantisi dahilindedir. 
Ticari nitelikteki işler için, Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.


MADDE 11- GİZLİLİK

“Alıcı” tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ve ödeme yapmak amacı ile “Satıcı” ‘ya bildirdiği bilgiler, “Satıcı” tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
“Satıcı” bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde, “Satıcı” kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

“Alıcı” ‘ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler, yalnızca “Satıcı” tarafından, standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri, “Alıcı” ’ya onayı sonrasında gönderilebilir. 


MADDE 12- UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar, Tüketici Hakem Heyetleri ile “Alıcı” ’nın veya “Satıcı” ’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda “Alıcı”, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 


SATICI               : Etsan Gıda Sanayi A.Ş. (Apikoğlu)

ALICI                 : [[sozlesme.Alici_AdSoyad]]

TARİH               : [[sozlesme.Tarih]]

[[sozlesme.Siparis_Urunler]]